Onze partners

De Keet is een samenwerking tussen 8 organisaties elk gespecialiseerd in het domein van sociale en circulaire economie. We stellen ze graag even voor.

De Gendarmerie – OCMW Aalst

De Gendarmerie is een belangrijke plek voor sociale innovatie in Aalst. Met de slogan ‘broedplaats voor talent’ wil ze talent inzetten voor maatschappelijke uitdagingen. De voormalige rijkswachtskazerne van Aalst zal onderdak bieden aan de fysieke hub die De Keet wil uitbouwen. Door toekomstige verbouwingswerken op de site zal dit in een eerste fase vooral bestaan uit het aanbieden van een locatie voor de evenementen van De Keet. Na de verbouwingswerken wordt de Keet definitief gehuisvest op De Gendarmerie. De locatie wordt dan het kloppend hart van het sociaal-circulair ecosysteem. Voor een deel van de verbouwingen op de site wordt maximaal de kaart getrokken van circulair bouwen en samenwerking met sociaal economiebedrijven. Zo moet dit gebouw een voorbeeldfunctie opnemen voor de mogelijkheden rond sociaal-circulair bouwen. Dat is zo binnen de focus op activering van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt maar bovenal ook door een plek te worden voor sociaal-circulaire ondernemers. De Gendarmerie en het OCMW Aalst zorgen ook mee voor een ondersteunende rol binnen de verschillende werkpakketen van het project en zet in op de lokale binding.

Provincie Oost-Vlaanderen

Het Provinciebestuur zet in op het stimuleren van duurzaam en sociaal ondernemerschap met een focus op (1) circulaire economie en (2) aandacht voor de doorstroom van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Daarbij bouwt ze concreet kennis en expertise op om lokale besturen en bedrijven in Oost-Vlaanderen te inspireren, te begeleiden en te ondersteunen om werk te maken van een circulaire economie met sociale impact. Binnen De Keet zal de Provincie Oost-Vlaanderen optreden als facilitator en inhoudelijke expertise inbrengen op vlak van arbeidsmarkt, circulaire en sociale economie. Dit zal onder meer gebeuren door middel van kennisuitwisseling tussen De Keet en het ESF-project ‘circulaire en sociale ecosystemen met het oog op doorstroom naar betaalde arbeid’ waarbinnen De Provincie Oost-Vlaanderen projectcoördinator is. Tot slot zal het Provinciebestuur ook inzetten op het uitwisselen van kennis en expertise door als stakeholder te participeren in de ESF-projecten SCHOUDER en Repair zkt. HUB(s).

Bedrijvencentrum De Punt

De Punt is vooral gekend als bedrijvencentrum, maar heeft wel een uitgesproken sociale missie. Het wil sociale innovatie stimuleren, met een focus op sociale tewerkstelling. Het ontvangt sociaal ondernemers dan ook met open armen, zowel om (experimenteer)ruimte te bieden als begeleiding te voorzien. Doorheen de jaren hebben al honderden sociale prestarters, starters en groeiers een beroep gedaan op De Punt voor coaching, advies en trajecten. De laatste jaren heeft De Punt ook een toename van sociaal-circulaire samenwerkingen gezien. Via business development wil De Punt in Oost-Vlaanderen nieuwe initiatieven laten opstarten, groeien en opschalen. De Punt wil haar jarenlange ervaring als hub van sociaal ondernemerschap delen met De Keet om ook in Aalst een goed draaiende hub te lanceren waar maatschappelijke impact kan bloeien.

The Circular Hub

The Circular Hub is een platform rond circulair ondernemerschap en heeft als missie ondernemingen en organisaties ondersteunen in hun transitie naar circulaire businessmodellen. Dit gebeurt via het aanbieden van programma’s aan ondernemingen in verschillende fases van hun levenscyclus. The Circular Kickstart is een project (gesteund door Vlaanderen Circulair en Stad Gent) waarbij starters worden ondersteund bij de ontwikkeling van een circulair businessmodel. Ze krijgen hierbij toegang tot een startersclass, mentoren en experten en worden stap voor stap begeleid van idee tot lancering op de markt. Verder ondersteunt The Circular Hub organisaties in het uitbouwen van lokale ecosystemen gebaseerd op de principes van de circulaire economie: het in samenwerking met partners in de keten uitbouwen van systemen die de waarde van producten, onderdelen en materialen zo lang als mogelijk valoriseren. De rol van de sociale economie wordt in deze ecosystemen altijd meegenomen. Uiteindelijk biedt The Circular Hub een programma aan reguliere bedrijven die hun eerste stappen willen zetten in de transitie van een lineair naar een circulair businessmodel, Into The Circle. Ondertussen is The Circular Hub dé referentie rond circulair ondernemerschap in Vlaanderen.

Stroom vzw

Herstel en hergebruik zijn sleutelwoorden die terugkomen in bijna alle activiteiten van Stroom. Naast 5 kringwinkels beheert de vzw ook een professioneel textielsorteercentrum op het bedrijventerrein Aalst Zuid en zijn ze actief met het eigen verkoop-, herstel- en verhuuratelier De Fietserij en de fietskoerierdienst op de Cimorné site, een bruisende broedplaats voor vakmanschap en creativiteit. Op circulair vlak heeft Stroom vzw nog ruimere ambities op zowel ruimtelijk als conceptueel gebied. De huidige site op de Tragel, op nog geen 500 m van De Gendarmerie, willen ze graag ombouwen tot circulaire hotspot, met een kruising van winkelbeleving, herstel- en maakateliers en experimenteerruimtes. Naast hun expertise in hergebruik van textiel en meubelen (zie ook prioritaire waardeketens) weten ze perfect wat mogelijk en haalbaar is voor een sociaal economiebedrijf en zijn werknemers.

Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen vzw

Dit sociaal economiebedrijf bestrijkt de overige gemeenten uit het projectgebied en heeft kringwinkels in maar liefst 8 steden en gemeenten in de regio. Boven op de klassieke werking in de winkels biedt Kringwinkel ZOV een eigen inboedelservice, energiesnoeiers, een vintage assortiment en een zandstraalservice aan. Deze partner heeft naast textiel en meubilair ook een pak ervaring in het inzamelen en herstellen van witgoed en elektro, waardoor ze een belangrijke schakel kunnen zijn in het opzetten van circulaire waardeketens. Samen met Stroom vzw zorgen ze voor de expertise en relevante input voor en door de sociale economie.

HoGent

Met het ‘Research Centre for Sustainable Organizations’ is ook de Hogeschool Gent mee in het partnerschap De Keet gestapt. De onderzoeksgroep zal 2 belangrijke rollen vervullen binnen het project. Enerzijds focussen zij zich op de impactmeting van het project De Keet. De onderzoekers zullen daarbij meten welke impact de verschillende projectonderdelen hebben op de burger, het economisch weefsel, het aandeel circulaire economie binnen de economische activiteiten en de sociale tewerkstelling. Ze zullen hiervoor het model van de ‘Theory of Change’ toepassen en een impact framework opzetten dat behapbaar en laagdrempelig is. Daarnaast heeft de onderzoeksgroep ook expertise in huis om materiaalstromen in kaart te brengen. Ze zullen dit dan ook doen voor de 4 prioritaire waardeketens (textiel, meubelen, elektro en ICT). Daarnaast gaan ze een stapje verder en zal er ook onderzoek gedaan worden naar andere grote materiaalstromen in de regio. Deze informatie moet leiden tot nieuwe economische activiteiten in de regio maar ook tot het verrijken van reeds bestaande samenwerkingen tussen SEC en NEC.