Privacyverklaring

Om als stad een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG).

Met deze privacyverklaring willen we je zo goed mogelijk informeren over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor je gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hier discreet mee omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden je gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden je gegevens steeds anoniem gemaakt.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke deze zijn, hoe we deze gebruiken en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen om je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Privacybeleid inzake het gebruik van onze website

Wanneer je onze websites bezoekt worden bepaalde gegevens verzameld die ons in staat stellen om onze website te verbeteren en om je surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken.

Bij het bezoeken van onze websites verzamelen we je domeinnaam (IP-adres), informatie over de pagina’s die je hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, informatie over de pagina’s die je op onze website bezoekt, je emailadres (als je dit aan ons communiceert) en andere informatie die je ons vrijwillig verstrekt.

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van de gebruiker worden gezet door de server van een website. Cookies maken de surfervaring gemakkelijker en aangenamer, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina’s surfen op te slaan of hun voorkeuren anoniem bij te houden. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics. Op basis van deze anonieme analyses kan de stad deze site beter afstemmen op de behoeften en voorkeuren van de gebruikers. Als je onze website verder bezoekt zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link ‘ga verder’ aanklikt gaan we ervan uit dat je de installatie van cookies aanvaardt. Als je niet wilt dat een website cookies op je computer plaatst, kun je je browser zo instellen. Als je de cookies weigert, is het mogelijk dat sommige onderdelen van deze website niet of niet optimaal werken.

Verantwoordelijkheid

De stad is niet aansprakelijk voor mogelijke beperkingen van het internet of de browser die je gebruikt om deze site te bezoeken. De stad neemt voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen virussen of andere kwaadwillige acties die uw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van data of schade aan computersystemen door gebruik van elementen van deze website.

De stad staat te allen tijde open voor meldingen van kwetsbaarheden, probeert deze zo snel mogelijk op te lossen, en rekent tevens ook op uw medewerking om alles zo veilig mogelijk te houden. De volledige responsible disclosure kan nagelezen worden via: https://aalst.be/infofiche/responsible-disclosure.

Auteursrecht en gebruik beeldmateriaal

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd ( = copyright). Dit betekent dat de stad eigenaar is van alle informatie op deze website. Om foto-, beeld- of videomateriaal te gebruiken of verspreiden vraag je vooraf toestemming. Dit kan via dekeet@aalst.be. Hergebruik van teksten is toegestaan mits bronvermelding.

 

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar dekeet@aalst.be of per brief naar: administratief centrum, Werf 9 – 9300 Aalst t.a.v. dienst economie.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie op contact@toezichtcommissie.be.

Historiek van deze privacyverklaring

Aangezien de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan kan wijzigen, vinden we het belangrijk om je goed te informeren over wanneer onze privacyverklaring werd aangepast.