Project de keet

“Circulaire economie met sociale impact, daar draait het om bij De Keet.”

De komende 20 maanden zetten 8 verschillende partners zich in om sociaal-circulair ondernemerschap in de regio Aalst te stimuleren en ondersteunen. Samen met 11 andere projecten uit Vlaanderen werd De Keet geselecteerd door ESF Vlaanderen en Vlaanderen Circulair om een circulaire hub met sociale impact op te starten. Tot en met 31 december 2022 krijgt het project hiervoor de nodige middelen.

Circulaire economie met sociale impact

Maar wat is ‘circulaire economie’ nu juist? En hoe onderscheidt het zich van de ‘normale’ lineaire economie?

In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Producten worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, worden gedisassembleerd en omgevormd tot nieuwe producten. De materialen zijn steeds recycleerbaar of afbreekbaar.

De circulaire economie springt op een veel duurzamere manier om met grondstoffen en de planeet. Maar minstens even belangrijk is de economische meerwaarde en de mogelijkheden voor o.a. jobcreatie bij laaggeschoolden.

De Keet wil via circulair ondernemerschap de schakel vormen tussen sociale en reguliere economie in de regio. Want dat is de toekomst!

Het project focust zich op 4 prioritaire waardeketens: textiel, meubelen, elektro en ICT. Onderzoek uitgevoerd door Möbius toont aan dat in deze sectoren de beste opportuniteiten liggen voor nieuwe sociaal-circulaire samenwerkingen. Maar De Keet staat ook open voor ideeën en initiatieven uit andere sectoren.

Wie brengt leven in de Keet?

De Keet bestaat uit een sterk partnerschap dat getrokken wordt door de interlokale vereniging HANDEL Samen & sociaal. Samen met De Gendarmerie (OCMW Aalst), Provincie Oost-Vlaanderen, Bedrijvencentrum De Punt, The Circular Hub, Hogeschool Gent, Stroom vzw en Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen. Elke partner heeft een specifieke expertise waarmee we een bruisend ecosysteem uitbouwen.

Het werkingsgebied van De Keet strekt zich uit over: Aalst, Ninove, Erpe-Mere, Lede, Denderleeuw, Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Haaltert.

Waarvoor kan je terecht bij De Keet?

De Keet wil een netwerk uitbouwen rond sociaal-circulair ondernemerschap. Ze helpt bedrijven en organisaties om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Een uniek acceleratieprogramma, een uitgebreid aanbod aan netwerkevenementen, boeiende workshops en het faciliteren van concrete sociaal-circulaire samenwerkingen tussen ondernemers vormen de ruggengraat van het project.

Acceleratieprogramma

De Keet biedt het circulair acceleratieprogramma – CO:KEET – aan op maat van sociaal geïnspireerde ondernemingen. Het programma richt zich tot startups, sociale economiebedrijven (in ruime zin), grote gevestigde bedrijven of een consortium van actoren. Het unieke van dit acceleratieprogramma is het vertrekpunt vanuit uitdagingen die worden gedetecteerd in onze prioritaire waardeketens (textiel, meubilair, elektro en ICT).

De uitdagingen die waardeketens niet zelf kunnen oplossen worden voorgelegd tijdens een HACKATON. Deelnemers moeten in korte tijd een uitdaging in één van de prioritaire waardeketens oplossen. Dit kan vrij of aan de hand van concrete cases. Elke organisatie, burger of onderneming (binnen de regio Aalst) is welkom om deel te nemen aan de hackaton.

Op basis van de output van de hackaton wordt een CALL VOOR OPLOSSINGEN VAN DE UITDAGINGEN binnen één of meerdere ketens gelanceerd. Na de oproep selecteert een selectiecommissie de meest veelbelovende initiatieven voor deelname aan het CO:KEET programma. Een oplossing kan ingediend worden door een ondernemer, een organisatie of een samenwerking tussen verschillende voorwaarden. Enigste voorwaarde is dat je van de oplossing een economisch product of dienst wil maken.

Het eigenlijke ACCELERATIEPROGRAMMA bestaat uit design sprints, coaching, mentoring, intervisiemomenten, netwerkmomenten, … . Er wordt voorzien in een integrale begeleiding waarbinnen circulaire businessmodellen, nieuwe circulaire dienstverlening, verdienmodellen en financiering, partnerschappen en ketensamenwerking en andere ondernemersaspecten aan bod komen. De nieuwe producten en diensten die hierdoor ontstaan zullen actief gepromoot worden vanuit De Keet naar het grote publiek.

Adviesbureau

De Keet zet in op het verzamelen van expertise rond sociaal en circulair ondernemen. Ze bouwt hiervoor een netwerk uit van experten, economische actoren, kennisinstellingen en andere organisaties. En net die expertise en netwerk stelt ze graag ter beschikking aan ondernemers en organisaties die met een sociaal economisch of circulair idee, concept of project zitten.

Zowel prestarters, startende ondernemers als doorwinterde ondernemingen en (burger-) organisaties zijn welkom. Na een eenvoudige selectie biedt De Keet je een intakegesprek van ongeveer één uur aan. Daarin geeft ze je feedback en tips, brengt je in contact met relevante partners en wijst je op interessante subsidies of financieringswijzen. Doe je graag een oproep naar materiaal of samenwerking? Dan bespreken we dit graag. Van het intakegesprek krijg je steeds een verslag met uitgebreide info.

Indien waardevol dan plannen we een vervolggesprek of nodigen we je uit om je case te komen toelichten op een projectbureau.

Het adviesbureau dient enkel voor ideeën en projecten die circulair zijn. Samenwerkingen met sociale tewerkstelling stimuleren we daarbij graag. Je werkingsgebied moet altijd de regio Aalst zijn (Aalst, Ninove, Denderleeuw, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Sint-Lievens-Houtem en Herzele).

Kun je deze zaken niet aanvinken? Geen nood, we helpen je graag verder naar een meer relevante partner in ons netwerk.

Hoe gaan we te werk?

Stap 1: Vul het intake formulier in zodat we zicht krijgen op jouw case. Klik hier voor het formulier.

Stap 2: Je krijgt binnen de 3 werkdagen een uitnodiging voor een adviesgesprek. Indien jouw idee niet past binnen de doelstelling van De Keet dan verwijzen we je graag door naar een partner.

Stap 3: Gedurende 1 uur leveren we jou advies en toegang tot ons netwerk.

Stap 4: We bezorgen jou een uitgebreid verslag van het gesprek.

Waardeketens

Veel sociale én reguliere economie bedrijven hebben (nog) onvoldoende kennis over de mogelijkheden die er liggen in circulaire businessmodellen. Een beperkte schaalgrootte of afhankelijkheid van subsidies maakt het (soms) moeilijk om nieuwe businessmodellen of samenwerkingen aan te gaan. De Keet identificeert daarom alle ketenactoren om samen na te denken over hoe structurele samenwerkingen binnen 4 specifieke circulaire waardeketens opgezet worden.

Zo willen we méér vraag creëren voor circulaire oplossingen, meer economische groei creëren, meer circulaire impact creëren en meer sociale impact creëren. Dit leidt tot samenwerkingen met minder materialen, meer gerecycleerde content, langere levensduur en inzicht in de volgende loops. Op sociaal niveau moeten de samenwerkingen leiden tot meer jobs in eigen regio en meerbepaald voor mensen uit kansengroepen.

Door het opzetten van co-creatieve dialogen tussen ketenpartners wil De Keet de transitie van een lineaire naar een circulaire waardeketen stimuleren binnen deze prioritaire waardeketens:

  • Professionele kledij (zorgkledij, werkkledij, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc.)
  • Witgoed en elektro
  • ICT-materiaal
  • Meubilair (kantoor-, zorg-, schoolmeubilair)
  • Optioneel: verpakkingen

De grote hefboom die we wensen in te zetten om deze marktdialogen succesvol uit te voeren is de grote koopkracht van publieke en private organisaties zoals overheden, zorginstellingen, grote bedrijven, etc. Aan de hand van deze mogelijke ‘circulaire vraag’ wensen we de ‘interesse’ bij de marktpartijen te vergroten en zal de kans op succesvolle samenwerkingen toenemen.